Graf teplot v kostele sv. Terezie, ve zdi

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo ve zdi naproti kůru, za minulý týden, hodinové průměry
+23 +22 +21 +20 +19 2021-07-24 - 00:00 2021-07-25 - 00:00 2021-07-26 - 00:00 2021-07-27 - 00:00 2021-07-28 - 00:00 2021-07-29 - 00:00 2021-07-30 - 00:00