Graf teplot v kostele sv. Terezie, ve zdi

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo ve zdi naproti kůru, za minulý týden, hodinové průměry
+21 +20 +19 +18 +17 2022-05-15 - 00:00 2022-05-16 - 00:00 2022-05-17 - 00:00 2022-05-18 - 00:00 2022-05-19 - 00:00 2022-05-20 - 00:00 2022-05-21 - 00:00