Graf teplot v kostele sv. Terezie, ve zdi

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo ve zdi naproti kůru, za minulý týden, hodinové průměry
+15 +14 +13 +12 +11 2021-11-23 - 00:00 2021-11-24 - 00:00 2021-11-25 - 00:00 2021-11-26 - 00:00 2021-11-27 - 00:00 2021-11-28 - 00:00 2021-11-29 - 00:00 2021-11-30 - 00:00