Graf teplot v kostele sv. Terezie, na sloupu

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na sloupu, za minulý týden, hodinové průměry
chyba04: database nedodala zadny vystup +03 +02 +01 +00 -01