Graf teplot v kostele sv. Terezie, na sloupu

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na sloupu, za minulý týden, hodinové průměry
+26 +24 +22 +20 +18 2021-07-24 - 00:00 2021-07-25 - 00:00 2021-07-26 - 00:00 2021-07-27 - 00:00 2021-07-28 - 00:00 2021-07-29 - 00:00 2021-07-30 - 00:00