Graf teplot v kostele sv. Terezie, na sloupu

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na sloupu, za minulý týden, hodinové průměry
+18 +16 +14 +12 +10 2021-11-24 - 00:00 2021-11-25 - 00:00 2021-11-26 - 00:00 2021-11-27 - 00:00 2021-11-28 - 00:00 2021-11-29 - 00:00 2021-11-30 - 00:00