Graf teplot v kostele sv. Terezie, pod kůrem

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na zdi pod kůrem, za minulý týden, hodinové průměry
chyba04: database nedodala zadny vystup +03 +02 +01 +00 -01