Graf teplot v kostele sv. Terezie, pod kůrem

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na zdi pod kůrem, za minulý týden, hodinové průměry
+25 +24 +23 +22 +21 2021-07-24 - 00:00 2021-07-25 - 00:00 2021-07-26 - 00:00 2021-07-27 - 00:00 2021-07-28 - 00:00 2021-07-29 - 00:00 2021-07-30 - 00:00