Graf teplot v kostele sv. Terezie, pod kůrem

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na zdi pod kůrem, za minulý týden, hodinové průměry
+17 +16 +15 +14 +13 2021-11-24 - 00:00 2021-11-25 - 00:00 2021-11-26 - 00:00 2021-11-27 - 00:00 2021-11-28 - 00:00 2021-11-29 - 00:00 2021-11-30 - 00:00