Graf teplot v kostele sv. Terezie, naproti kůru

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na zdi naproti kůru, za minulý týden, hodinové průměry
+24 +22 +20 +18 +16 2021-09-10 - 00:00 2021-09-11 - 00:00 2021-09-12 - 00:00 2021-09-13 - 00:00 2021-09-14 - 00:00 2021-09-15 - 00:00 2021-09-16 - 00:00