Graf teplot v kostele sv. Terezie, naproti kůru

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na zdi naproti kůru, za minulý týden, hodinové průměry
+16 +15 +14 +13 +12 2021-11-24 - 00:00 2021-11-25 - 00:00 2021-11-26 - 00:00 2021-11-27 - 00:00 2021-11-28 - 00:00 2021-11-29 - 00:00 2021-11-30 - 00:00