Graf teplot v kostele sv. Terezie, naproti kůru

Jsou zobrazeny teploty, které měří čidlo na zdi naproti kůru, za minulý týden, hodinové průměry
+26 +24 +22 +20 +18 2021-06-06 - 00:00 2021-06-07 - 00:00 2021-06-08 - 00:00 2021-06-09 - 00:00 2021-06-10 - 00:00 2021-06-11 - 00:00 2021-06-12 - 00:00