Přehled teplot topenístoupačka červeně, zpátečka černě

Kostel VEZ

Okruh 13 Stoupačka tep05 Zpátečka tep11
 
 

Kostel podlaha

Okruh 15 Stoupačka tep06 Zpátečka tep12
 
 

Recepce

Okruh 16 Stoupačka tep13 Zpátečka tep14
 
 

SADBA

Okruh 17 Stoupačka tep15 Zpátečka tep16
 
 

Kostel mansarda

Okruh 18 Stoupačka tep17 Zpátečka tep18
 
 

posuv se dá zadat v hodinách - např. http://ozeas.sdb.cz/okruhy/stouazpa?posuv=56 a podobně