Přehled teplot v serverovněstoupačka červeně, zpátečka černě

Serverovna u stropu a nad servery

 
 

RACK u stropu a v polovivně

 
 

posuv se dá zadat v hodinách - např. http://ozeas.sdb.cz/okruserverovna?posuv=56 a podobně