Nabídka služeb serveru Ozeáš

Na serveru Ozeáš je v současné době možno zjistit několik zajímavých věcí, které se doufám  budou všem hodit.

Kamera - pohled na hřiště Oratoře - živě !

 

Venkovní teploty za posledních 24 hodin - měřeno v podloubí Jaboku

Průměrné hodinové denní teploty za celé  sledované období

Teploty v kostele sv. Terezie za posledních 24 hodin

Průměrné hodinové  teploty v kostele za celé sledované období

Testovací program  teploty ve formě grafu

Aktuální stav topení v kostele sv. Teresie 


 

homepage SDB